Percy Bysshe Shelley (1792–1822)

Mentions

Hans Vilhelm Kaalund: »Brændende Spørgsmål«- Efterladte Digte (1885)
Holger Drachmann: »Improvisation ombord«- Dæmpede Melodier (1875)
Karl Gjellerup: »Cor cordium«- Fra Vaar til Høst (1910)
P.A. Rosenberg: »Diplom«- Pil og Plekter (1910)
Helge Rode: »Vaaren i Frederiksberg Have«- Ariel (1914)
L.C. Nielsen: »Grave«- Vandringer (1905)

Translations

Niels Møller: »Percy B. Shelley«- Efteraar (1888)
Sophus Claussen: »Den følende Blomst«- Oversættelser
Christian Preetzmann: »Kjærlighedens Philosophi«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Vandrerne«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Serenade«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Til mit Hjertes Dronning«- Hundrede Digte (1867)
Adolf Hansen: »Ode til Vestenvinden«- Oversatte engelske Digte (1884)
Adolf Hansen: »Skyen«- Oversatte engelske Digte (1884)
Adolf Hansen: »Til Natten«- Oversatte engelske Digte (1884)
Adolf Hansen: »Strofer skrevne i nedslaaet Stemning nær ved Neapel«- Oversatte engelske Digte (1884)
Adolf Hansen: »Døden«- Oversatte engelske Digte (1884)
Adolf Hansen: »De to Aander«- Oversatte engelske Digte (1884)