Percy Bysshe Shelley (1792–1822)

Mentions

Holger Drachmann: »Improvisation ombord« - Dæmpede Melodier (1875)
Holger Drachmann: »Stormagter!« - Ungdom i Digt og Sang (1879)
Otto Fønss: »Protestanternes Kirkegaard« - Hinsides Bjærgene (1896)
Karl Gjellerup: »Cor cordium« - Fra Vaar til Høst (1910)
Hans Vilhelm Kaalund: »Brændende Spørgsmål« - Efterladte Digte (1885)
L.C. Nielsen: »Grave« - Vandringer (1905)
Helge Rode: »Vaaren i Frederiksberg Have« - Ariel (1914)
P.A. Rosenberg: »Diplom« - Pil og Plekter (1910)

Translations
By titleBy translator

»Death« is translated by Adolf Hansen: »Døden«.
»Love’s Philosophy« is translated by Christian Preetzmann: »Kjærlighedens Philosophi«.
»Ode to the West Wind« is translated by Adolf Hansen: »Ode til Vestenvinden«.
»The Cloud« is translated by Adolf Hansen: »Skyen«.
»The Indian Serenade« is translated by Christian Preetzmann: »Serenade« and Valdemar Rørdam: »Indisk Serenade«.
»The Sensitive Plant« is translated by Sophus Claussen: »Den følende Blomst«.
»The Two Spirits. An Allegory« is translated by Adolf Hansen: »De to Aander«.
»The World’s Wanderers« is translated by Christian Preetzmann: »Vandrerne«.
»To Edward Williams« is translated by Niels Møller: »Percy B. Shelley«.
»To Jane: The Recollection« is translated by Valdemar Rørdam: »Til Jane: Erindringen«.
»To Night« is translated by Adolf Hansen: »Til Natten« and Valdemar Rørdam: »Til Natten«.
»To the Queen of my Heart« is translated by Christian Preetzmann: »Til mit Hjertes Dronning«.
»To — — —« is translated by Valdemar Rørdam: »Eet Ord profaneres for tit«.
An unknown poem is translated by Thor Lange: »Ne inducas —«