Folkeviser

Mentions

Anders Sørensen Vedel: »Germand Gladen Suend« – Hundredevisebog (1591)
Anders Sørensen Vedel: »Elver Høy« – Hundredevisebog (1591)
Anders Sørensen Vedel: »Koning Frederich den Første Anammes« – Hundredevisebog (1591)
Johannes Ewald: »Romance« – Fiskerne (1779)
Christen H. Pram: »Emilias Kilde« – Emilias Kilde (1782)
Adam Oehlenschläger: »Löveridderen« – Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Ellehöien« – Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Valravnen« – Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Rosmer Havmand« – Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Agnete« – Andre digte
N.F.S. Grundtvig: »Guds Menighed, syng for vor Skaber i Løn« – Andre Salmer
B.S. Ingemann: »Marsk Stigs Døttre« – Digte. Anden Deel (1812)
B.S. Ingemann: »Holger Danske og Burmand« – Holger Danske (1837)
Christian Winther: »Verner« – Brogede Blade (1865)
Henrik Hertz: »Valravnen« – Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
H.C. Andersen: »Gurre« – Andre digte
Jens Christian Hostrup: »Skat Rørdam sidder i Bure« – Poetiske Skrifter (1865)
Jens Christian Hostrup: »Skjøn Jomfru ganger i Løvets Skjul« – Poetiske Skrifter (1865)
Thor Lange: »Elverskud« – Gjennem farvet Glas (1894)
Otto Fønss: »Skjøn Jomfru« – Ad slyngede Stier (1885)
Jenny Blicher-Clausen: »Laan mig en Hest« – Gyldenregn (1901)
Sophus Michaëlis: »Sirenen« – Sirener (1898)
Olaf Hansen: »Det lille Danmark« – Undervejs (1902)
Olaf Hansen: »Genganger« – Mens Sommeren lider (1912)
Kristian Arentzen: »Universitetsbibliotheket« – Digtsamling (1862)
Iben Nielsen: »Agnete-Sang« – Digte og Vers (1899)