Folkeviser

Mentions

Anders Sørensen Vedel: »Germand Gladen Suend«- Hundredevisebog (1591)
Anders Sørensen Vedel: »Elver Høy«- Hundredevisebog (1591)
Anders Sørensen Vedel: »Koning Frederich den Første Anammes«- Hundredevisebog (1591)
Johannes Ewald: »Romance«- Fiskerne (1779)
Christen H. Pram: »Emilias Kilde«- Emilias Kilde (1782)
Adam Oehlenschläger: »Löveridderen«- Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Ellehöien«- Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Valravnen«- Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Rosmer Havmand«- Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Agnete«
N.F.S. Grundtvig: »Guds Menighed, syng for vor Skaber i Løn«- Andre Salmer
B.S. Ingemann: »Marsk Stigs Døttre«- Digte. Anden Deel (1812)
B.S. Ingemann: »Holger Danske og Burmand«- Holger Danske (1837)
Christian Winther: »Verner«- Brogede Blade (1865)
Henrik Hertz: »Valravnen«- Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
H.C. Andersen: »Gurre«
Jens Christian Hostrup: »Skat Rørdam sidder i Bure«- Poetiske Skrifter (1865)
Jens Christian Hostrup: »Skjøn Jomfru ganger i Løvets Skjul«- Poetiske Skrifter (1865)
Thor Lange: »Elverskud«- Gjennem farvet Glas (1894)
Otto Fønss: »Skjøn Jomfru«- Ad slyngede Stier (1885)
Jenny Blicher-Clausen: »Laan mig en Hest«- Gyldenregn (1901)
Sophus Michaëlis: »Sirenen«- Sirener (1898)
Olaf Hansen: »Det lille Danmark«- Undervejs (1902)
Olaf Hansen: »Genganger«- Mens Sommeren lider (1912)
Kristian Arentzen: »Universitetsbibliotheket«- Digtsamling (1862)
Iben Nielsen: »Agnete-Sang«- Digte og Vers (1899)
Aage Matthison-Hansen: »Valdemars Jagt«- Bølgegang (1903)
Chr.K.F. Molbech: »Anden Akt«- Ambrosius (1877)
Chr.K.F. Molbech: »Fjerde Akt«- Ambrosius (1877)