Christian 9. (1818–1906)

Mentions

Otto Fønss: »Ved Kong Kristians Død« - Kongelys og Snerler (1910)
Vilhelm Gregersen: »Ved vor gamle Konges Død« - Vintergæk (1911)
Kai Hoffmann: »Den gamle Konge« - Den store Vaar (1918)
H.P. Holst: »Nummer 3 i Brogaden« - Fra min Ungdom (1873)
L.C. Nielsen: »Fædrelandssang«
Ernst von der Recke: »Til Kongen« - Blandede Digte (1890)
Ernst von der Recke: »Cantate ved Universitetets Fest« - Blandede Digte (1890)
Ernst von der Recke: »Til Kongen« - Blandede Digte (1890)
Christian Richardt: »Til Kong Christian IX« - Anden Deel (1895)
Valdemar Rørdam: »Kong Christian ved Dybbøl« - Under åben Himmel (1908)