Gottfried August Bürger (1747–94)

Mentions

B.S. Ingemann: »Udflugten« – Digte. Første Deel (1811)
Christian Winther: »Fortrøstning« – Digtninger (1843)
H.C. Andersen: »Dykkerklokken« – Digte (1830)
H.C. Andersen: »Dykker-Klokken« – Andre digte
Sophus Claussen: »Brev fra Landet« – Djævlerier (1904)
Sophus Claussen: »Grave« – Djævlerier (1904)

Translations

B.S. Ingemann: »Brylluppet« – Digte. Første Deel (1811)
Knud Lyne Rahbek: »Keiseren og Abbeden« – Asterkrandsen (1817)
Emil Aarestrup: »Forandret Sind« – Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Thomas Thaarup: »Hr Bacchus er en skjønne Mand« – Andre digte