Georg Brandes (1842–1927)

Mentions

Holger Drachmann: »Gamle Guder« - Unge Viser (1892)
Karl Gjellerup: »Ave« - Rødtjørn (1881)
Kai Hoffmann: »Georg Brandes« - Liljer i Mørket (1899)
Kai Hoffmann: »Til Georg Brandes« - Hav og Rum (1913)
Axel Juel: »Georg Brandes« - Ved Kærlighedens Korsvej (1917)
Thøger Larsen: »Fakkeltoget for Georg Brandes« - Vejr og Vinger (1923)
Thøger Larsen: »Georg Brandes Minde« - Trækfuglevej (1927)
Aage Matthison-Hansen: »Georg Brandes« - Venusspejlet (1899)
Johannes Meier: »A København, 24/6 1899« - Digte og Breve (1905)
Johannes Meier: »A Søgaard, 14/2 1901« - Digte og Breve (1905)
Johannes Meier: »F Mern, 28/10 1902« - Digte og Breve (1905)
Sophus Michaëlis: »Georg Brandes« - Solblomster (1893)
Sophus Michaëlis: »Georg Brandes« - Blaaregn (1913)
Helge Rode: »Det sjælelige Gennembrud« - Det sjælelige Gennembrud (1928)
Sophus Schandorph: »Georg Brandes« - Lyriske Portrætter (1898)
Sophus Schandorph: »Til Georg Brandes«
Viggo Stuckenberg: »Til Georg Brandes« - Sidste Digte (1906)