Christian Wilster (1797–1840)

Omtaler

B.S. Ingemann: »Ode til Svada« – Digte. Anden Deel (1812)
H.C. Andersen: »C. Wilster« – Vignetter til danske Digtere (1832)
H.C. Andersen: »Rolighed« – Andre digte
Johannes Fibiger: »Gid dog Kiv maatte svinde af Guders og Menneskers Samfund« – Sorgens Genier (1884)
Johannes Fibiger: »Nu, har jeg ikke været ung« – Sorgens Genier (1884)
Sophus Schandorph: »Til * * *« – Nye Digtninger (1868)