Jens Christian Hostrup (1818–92)

Omtaler

Andreas Dolleris: »Jens Christian Hostrup« - Den lyse Dag (1894)
Sophus Michaëlis: »C. Hostrup« - Digte (1889)
Zakarias Nielsen: »Ved J. C. Hostrups Død« - Klokkespil (1902)
Ernst von der Recke: »Prolog« - Nye Digte (1900)
Ernst von der Recke: »Ved Afsløringen af Hostrups Buste« - Nye Digte (1900)
Christian Richardt: »Filistervise« - Smaadigte (1861)
Christian Richardt: »Til C. Hostrup« - Første Deel (1895)
Christian Richardt: »C. Hostrup« - Anden Deel (1895)
Christian Richardt: »C. Hostrup« - Tredje Deel (1895)
Sophus Schandorph: »C. Hostrup« - Lyriske Portrætter (1898)
Sophus Schandorph: »Kristian Mantzius« - Lyriske Portrætter (1898)

Primær litteratur

Jens Chr. Hostrup: Poetiske Skrifter, I-VI, 1852–65.
Jens Chr. Hostrup: Samlede Skrifter, I-IV, 1865.
Jens Chr. Hostrup: Komedier, I-III, 1852–86. (7. udg. 1918)

Sekundær litteratur

Albertsen, Leif Ludwig: »Hostrups sangspil ’Intrigerne"« in: Danske Studier, 1967, pp. 112–17.
Hauge, Hans: »Hostrups komedier, 1–8« in: Dansk Kirketidende, CXLVIII, 1996.
Idorn, John: Regensen, Hostrup og "Genboerne" i 150 år, 1844–1994, 1994.
Møller-Madsen, Børger: "Jens Christian Hostrup som salmedigter og sangskriver" in: Århus Stift, XXIX, 1991, pp. 11–18.
Spur, Erik: Præsten C. Hostrup, 1968.