Jens Christian Hostrup (1818–92)

Viser og Vers, nogle Minder fra et Studenterliv (1852)
Nyere Viser og Vers (1865)
Sange og Digte fra tredive År (1872)
Sange og Digte fra de senere Aar (1884)
Efterladte Digte (1893)