Henrik Hertz (1797–1870)

Omtaler

Christian Winther: »Farvel til Henrik Hertz« – Nogle Digte (1835)
Christian Winther: »Skuffelse« – Brogede Blade (1865)
H.C. Andersen: »(Til Recensenterne)« – Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »Gjengangerbrevenes Forfatter *« – Vignetter til danske Digtere (1832)
H.C. Andersen: »10« – af H. C. Andersens Samlede Skrifter (1879)
Carl Bagger: »Til Læseren« – Smaadigte (1834)
H.P. Holst: »En „Løve”« – Fra min Ungdom (1873)
Edvard Lembcke: »Vort Modersmaal« – Digte og Sange (1870)
Henrik Ibsen: »Rimbrev til fru Heiberg« – Andre digte
Emil Aarestrup: »Epigrammer« – Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
Sophus Schandorph: »Theodor Reitzel« – Fest- og Søgnedage (1886)
H.P. Holst: »Fra og til Henrik Hertz« – Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Til Henrik Hertz« – Digte, anden Samling (1850)

Sekundær litteratur

Albertsen, Leif Ludwig: »A Classical Danish Drama on 19th Century Sydney« in: Augias, nr. 20, 1985, pp. 30–45.
Ballhausen, C. J., »En aftenunderholdning i 1832 og ’Slaget paa Rheden"« in: Danske Studier, 1986, pp. 137–40.
Brandes, Georg: »Henrik Hertz« (1868), optrykt i hans Samlede Skrifter, bind 1 (1899), side 513–534. [online i ADL]
Hansen, Torben Hamann: »Patriotisk dannelse og biedermeieridyl. Ved 200-året for Henrik Hertz’s fødsel« in: Danske Studier, 1998, pp. 152–62.
Larsen, Svend Erik: »Hyggebelysning« in: Nordica, II, 1985, pp. 171–74.
Wiingaard, Jytte: »Den Yngste« in: Skitser til romantikkens teater, 1967, pp. 121–49.