Henrik Hertz (1797–1870)

Gjenganger-Breve (1830)
Debatten i Politievennen (1836)
Svend Dyrings Huus (1837)
Lyriske og dramatiske Digte I (1841)
Ninon (1848)
De Fattiges Dyrehave (1854)