Henrik Hertz (1797–1870)

Gjenganger-Breve (1830)
Debatten i Politievennen (1836)
Svend Dyrings Huus (1837)
Lyriske og dramatiske Digte I (1841)
Ninon (1848)
Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
De Fattiges Dyrehave (1854)
Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)