Sir Walter Scott (1771–1832)

Mentions

Ludvig Bødtcher: »Forord«- Samlede Digte (1940)
Hans Vilhelm Kaalund: »Brændende Spørgsmål«- Efterladte Digte (1885)
Steen Steensen Blicher: »Robin Hood«- Digte (1847)
Emil Aarestrup: »Epigrammer«- Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)

Translations

Knud Lyne Rahbek: »Den döende Barde«- Asterkrandsen (1817)
Knud Lyne Rahbek: »Pillegrimen«- Asterkrandsen (1817)