Sophus Schandorph (1836–1901)

Mentions

Jeppe Aakjær: »Digteren Sofus Schandorph« - Fri Felt (1905)
Sophus Claussen: »Jeg kalder selv de døde« - Trefoden (1901)
Holger Drachmann: »Sophus Schandorph« - Broget Løv (1901)
Karl Gjellerup: »Lejrscene« - Rødtjørn (1881)
Emanuel Goldstein: »Paa Stenbroen!«
Hans Vilhelm Kaalund: »Foreløbigt Gjensvar til Digteren S. Schandorph« - Efterladte Digte (1885)
Hans Vilhelm Kaalund: »Idealitet og Realitet« - Efterladte Digte (1885)
Aage Matthison-Hansen: »Til Fru Schandorph« - Roserne (1900)
Sophus Michaëlis: »Sophus Schandorph« - Palmerne (1904)