Sophus Schandorph (1836–1901)

Mentions

Hans Vilhelm Kaalund: »Foreløbigt Gjensvar til Digteren S. Schandorph«- Efterladte Digte (1885)
Hans Vilhelm Kaalund: »Idealitet og Realitet«- Efterladte Digte (1885)
Karl Gjellerup: »Lejrscene«- Rødtjørn (1881)
Herman Bang: »Indledning«- Realisme og Realister (1879)
Sophus Claussen: »Jeg kalder selv de døde«- Trefoden (1901)
Sophus Michaëlis: »Sophus Schandorph«- Palmerne (1904)
Jeppe Aakjær: »Digteren Sofus Schandorph«- Fri Felt (1905)
Emanuel Goldstein: »Paa Stenbroen!«
Aage Matthison-Hansen: »Til Fru Schandorph«- Roserne (1900)