Christen H. Pram (1756–1821)

Mentions

H.C. Andersen: »Pram« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Jens Baggesen: »Poesiens Oprindelse« - Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Til Pram« - Samtlige Værker I (1801)
Jens Baggesen: »Alperne« - Skiemtsomme Riimbreve (1807)
N.T. Bruun: »Min Yndlingslæsning« - Bacchus og Comus (1814)
P.A. Heiberg: »Selskabs-Sang«
H.P. Holst: »En Smule for tidligt« - Fra min Ungdom (1873)
Adam Oehlenschläger: »Charlotte Schimmelmann« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Afskedssang til Pram« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Rahbeks Jubelfest. Juli 1825« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sang ved J. W. Hornemanns Sølvbryllup« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Schimmelmann« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Knud Lyne Rahbek: »En Elegie« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)
Knud Lyne Rahbek: »Til mit Bakkehus i August 1802« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)

Secondary literature

Dahl, Willy: »En forteller ca. 1800« in: Stil og struktur. Utviklingslinjer i norsk prosa gjennom 150 år, 2. udg, Oslo, 1969. pp. 33–37.
Lundgreen-Nielsen, Flemming: »Sprogets munterhed. Christen Prams satiriske samtidsfortællinger 1786–87« in: Digternes paryk, 1997, pp. 267–87.
Lundgreen-Nielsen, Flemming: »Christen Prams ’Stærkodder’« in: Edda, LXXI, 1971, pp. 321–30.