Frederik Paludan-Müller (1809–76)

Mentions

Kristian Arentzen: »182*. 1841. 1866.« - Ny Digtsamling (1867)
Andreas Dolleris: »Til Ferrara« - Den lyse Dag (1894)
Holger Drachmann: »Et Sendebrev« - Ungdom i Digt og Sang (1879)
Vilhelm Gregersen: »Til en Mindefest for Frederik Paludan Müller« - Vintergæk (1911)
H.P. Holst: »Paa Herregaarden« - Fra min Ungdom (1873)
Alfred Ipsen: »Den sidste af de store, hvide Svaner« - Sonetter og Sange (1884)
Christian Richardt: »† Frederik Paludan-Müller« - Anden Deel (1895)
Valdemar Rørdam: »Frederik Paludan-Müller« - Luft og Land (1910)
Christian Winther: »Skuffelse« - Brogede Blade (1865)

Primary literature

Paludan-Müller, Frederik: Poetiske Skrifter, I-VIII, Reitzel, København, 1878–79.

Secondary literature

Billeskov Jansen, F. J.: »Af: Introduktion til ’Adam Homo’« in: Kritiske tekster, II, 1972, pp. 87–102.
Bramming, Torben: »Adam Homo — det menneskelige menneske« in: Kredsen, LIX:2, 1993, pp. 40–50.
Dorset, Rolf & Lisbet Holst: »Den tænkte evighed« in: Den erindrende faun, 1968, pp. 143–58 & 159–78.
Eriksen, Jørgen: »En sammenlignende undersøgelse af forfatterrefleksionerne i Paludan-Müllers ’Adam Homo’ og ’Dandserinden’« in: Nordica, IX, 1992, pp. 95–123.
Gad, Tue & Bodil Gad: Den gamle digter, 1986.
Kondrup, Johnny: »’En Mand, i hver Henseende normal!’ Om Paludan-Müllers ’Adam Homo’« in: Bogens Verden, 1989, pp. 30–37.
Nielsen, Jytte: »Reflektioner over kvindeskikkelserne i ’Adam Homo’« in: Edda, LXXXV, 1985, pp. 325–30.