Frederik Paludan-Müller (1809–76)

Fire fædrelanske Romancer (1832)
Dandserinden (1833)
Amor og Psyche (1834)
Poesier I (1837)
Poesier II (1838)
Venus (1841)
Adam Homo (1842,1848)
Dryadens Bryllup (1844)
Tithon (1844)
Luftskipperen og Atheisten (1853)
Tre Digte (1854)
Mythologiske Digte (1857)
Nye Digte (1861)
Adonis (1874)
Other poems