Thomas Thaarup (1749–1821)

Omtaler

Jens Baggesen: »Theater-Krønike« – Andre digte
Adam Oehlenschläger: »En Nordmand« – Andre digte
Christian Winther: »Den Fattige og den Rige« – Sang og Sagn (1840)
H.C. Andersen: »Th. Thaarup« – Vignetter til danske Digtere (1832)
H.P. Holst: »En Smule for tidligt« – Fra min Ungdom (1873)
Vilhelm Bergsøe: »I Dalens Grød en Skytte laae« – Andre digte
Niels Møller: »20. juni 1888« – Efteraar (1888)
N.T. Bruun: »Min Yndlingslæsning« – Bacchus og Comus (1814)
Jens Baggesen: »Til mit Fædreneland« – Samtlige Værker I (1801)
Herman Bang: »Fædreland —« – Digte (1889)