Edvard Storm (1749–94)

Omtaler

H.C. Andersen: »E. Storm« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Olaf Hansen: »Assistens Kirkegaard« - Nye Digte (1907)
Frederik Høegh-Guldberg: »Assistentskirkegaarden«
Adam Oehlenschläger: »Sang til Jubelfesten i Den nye Forening. Nov. 1825« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til Norges Sønner« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Den unge Digter« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Farten i Maaneskin« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Cantate til Efterslægtselskabets Jubelfest. Marts 1836« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Christen H. Pram: »Emilias Kilde« - Emilias Kilde (1782)
Viggo Stuckenberg: »Assistents Kirkegaard« - Sidste Digte (1906)