Sophus Claussen (1865–1931)

Omtaler

Kai Hoffmann: »Til Sophus Claussen« - Byen og Havet (1902)
Kai Hoffmann: »Sophus Claussen« - Den store Vaar (1918)
Axel Juel: »Sophus Claussen« - Ved Kærlighedens Korsvej (1917)
Thøger Larsen: »Sophus Claussen 1« - I Danmarks Navn (1920)
Thøger Larsen: »Sophus Claussen 2« - I Danmarks Navn (1920)
Aage Matthison-Hansen: »Til Sophus Claussen« - Slyngrose (1915)
Chr. Rimestad: »En Danserinde« - Ilden og Asken (1908)
Helge Rode: »Danske Vers 1912« - Det sjælelige Gennembrud (1928)
Helge Rode: »Heroica 1926« - Det sjælelige Gennembrud (1928)
Helge Rode: »Sophus Claussen« - Den vilde Rose (1931)

Sekundær litteratur

Andersen, Harry: Studier i Sophus Claussens lyrik, 1967.
Andersen, Harry: »Sophus Claussens ’Hvidtjørn’« in: Danske Studier, 1968, pp. 75–88.
Bergstrøm-Nielsen, Carl: »Sophus Claussen« in: Analfabeternes forlægger, 1974, pp. 35–46.
Bjørnvig, Thorkild: »Sophus Claussen — i 100-året for hans litterære debut« in: Den følende Planet, 1938, pp. 97–147.
Bjørnvig, Thorkild: »Sophus Claussen« in: Forfatternes forfatterhistorie, 1980, pp. 133–44.
Brandt, Torben: »Sophus Claussen og Eros« in: Extracta, II. 1969, pp. 41–52.
Bresson, Leo: »Pan-motivet hos Sophus Claussen« in: Extracta, II, 1969, pp. 53–59.
Elbek, Jørgen: »Minder om Claussen og Jensen« in: Man må studere..., 1984, pp. 71–78.
Engelbrecht, Tom & Rene Herring: Sophus Claussen. En bibliografi 1882–1981. Med et indledende essay af Thorkild Bjørnvig, 1982.
Glienke, Bernhard: »Symbolismus und Fortschrittlichkeit. Der Fall Sophus Claussen aus Anlass dreier Jubiläen« in: Skandinavistik, XVII, 1987, pp. 109–19.
Grønnegaard, Aage: »Sophus Claussens mindedigt om Herman Bang. Små bemærkninger til et stort digt« in: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1969, pp. 184–87.
Gøttcke, Katja M.: »Fiktionen som dæmoni eller domæne. En analyse af Sophus Claussens digt ’Venezianske Fantasier’« in: Synsvinkler, nr. 1, 1992, pp. 61–68.
Hamberg, Lars: »När modernismen fick fotfäste i nordisk dikt« in: Studiekamraten, LIV, 1972, pp. 85–87.
Hansen, Erik: »Buddha« in: Litterære læseøvelser, 1967, pp. 58–66.
Henriksen, Aage: »Digtersfinxen. Et portræt af Sophus Claussen« in: Festskrift til Jens Kruuse, 1968, pp. 129–40.
Henriksen, Aage: »Svanereden. Et essay om Sophus Claussen« in: Fra Nexø til Saxo, 1986, pp. 32–46.
Hunosøe, Jørgen: »Afstand og nærvær. Om Sophus Claussen — og Sophus Claussen-forskningen« in: Nordica, VI, 1989, pp. 83–121.
Hunosøe, Jørgen: »Den sårede hero. Keld Zeruneith: ’Fra klodens værksted. En biografi om Sophus Claussen’« in: Danske Studier, 1993, pp. 62–83.
Hunosøe, Jørgen: Gift med den sidste engel? Om Sophus Claussen, 1994.
Hunosøe, Jørgen: »Kunstmennesket. Sophus Claussens forhold til Georg Brandes« in: Nordica, III, 1986, pp. 23–45.
Jørgensen, Bo Hakon: »Rotter og pakhuse allevegne. Sophus Claussen og det eksotiske« in: Spring, nr. 5, 1993, pp. 80–86.
Jørgensen, Bo Hakon: »Tag det vrange! (Om det dæmoniske hos Sophus Claussen)« in: Kredsen, XLI, 1973, pp. 82–87.
Kielberg, Esther: »Jeg har levet en dag i Ekbåtana. Sophus Claussens digtning« in: Bogens Verden, 1983, pp. 98–101.
Kronman, Christian: På Skanderborg station. En biografisk rejse gennem Sophus Claussens ungdomsværk, 1983.
Larsen, Steffen Hejlskov: »Landskabet som en kvindelig sjæl« in: Lyriske tilværelsesmodeller, 1968, pp. 49–56.
Lasson, Frans: Fra Ekbåtana til Klareboderne. En brevbog om Sophus Claussen og hans forlæggere, 1981.
Lyngsø, Niels: »Metafor og erkendelse. Om visse kognitive aspekter af Sophus Claussens lyrik« in: Kritik, nr. 106, 1993, pp. 53–64.
Madsen, Carsten: »Det stumme bliks poetik. Om Sophus Claussens syn på kvinder« in: Spring, nr. 9, 1995, pp. 66–76.
Modvig, Gunnar: Eros, kunst og socialitet. En analyse af de erotiske hovedmotivers udvikling i Sophus Claussens forfatterskab, 1974.
Møllehave, Johannes: »Djævlerier. Sophus Claussen« in: Læsehest med æselører, 1979, pp. 114–34.
Møllehave, Johannes: »Versets heroiske gangart. Sophus Claussen« in: Læsehest med versefødder, 1986. pp. 151–73.
Nielsen, Harald: »Sophus Claussen« in: Ravkuglen, 1983, pp. 109–19.
Olsen, Per: »Sophus Claussen« in: Kursiv, 1981, nr. 3–4, pp. 102–13;
Olsen, Per: »Sophus Claussen« in: Lyrik, nr. 5, 1981, pp. 6–9.
Petersen, Lise Brinch: »Sophus Claussen og Herman Bang« in: Extracta, I, 1968, pp. 224–31.
Rifbjerg, Klaus: »Claussen versus Jensen« in: Djævleriernes Optog, 1987, pp. 202–227.
Ringgaard, Dan: »Venezianske fantasier« in: Spring, nr. 7, 1994, pp. 177–92.
Ringgaard, Dan: Striden og skønheden. Analyser i Sophus Claussens lyrik, 1994.
Ringgaard, Dan: »Døje med tiden. Sophus Claussen: ’Pilefløjter’« in Læsninger 1820–1900, 1998, pp. 313–29.
Ringgaard, Dan: »En overført tale isprængt ord og ting. Genreblanding og allegori i Sophus Claussens ’Valfart’« in: Nordica, XIII, 1996, pp. 63–98.
Ringgaard, Dan: »Kvinder-Ord-Ord-Kvinder. ’Antonius i Paris’ og Sophus Claussen og symbolismen« in: Edda, LXXXXVI, 1996, pp. 237–55.
Ringgaard, Dan: »Køerne står der endnu og glor. Autonomi og tid i Sophus Claussens ’Hvidtjørn’« in: Edda, LXXXXVIII, 1998, pp. 301–06.
Stefansson, Rune: »Chiasmens tale. En retorisk analyse af Sophus Claussens tale ’Jord og Sjæl’« in: Spring, nr. 12, 1998, pp. 132–42.
Sørensen, Jan Sand: »Modernismens eskatologi. En læsning i og omkring Sophus Claussens ’Jord og Sjæl’« in: Kritik, nr. 32, 1974, pp. 22–39.
Sørensen, Peer E.: Udløb i uendeligheden. Læsninger i Sophus Claussens lyrik, 1997.
Sørensen, Peer E.: »Sophus Claussen og Romantikken« in: Dansk Noter, 1997, nr. 4, pp. 6–16.
Sørensen, Peer E.: »Udløbet i uendeligheden. Læsninger i Sophus Claussens lyrik«in: Ny poetik, nr. 4, 1995, pp. 22–31.
Zeruneith, Keld: »Sophus Claussen — klodens digter« in: Carlsbergfondet / Frederiksborgmuseet / Ny Carlsbergfondet. Årsskrift, 1992, pp. 25–31.
Zeruneith, Keld: Fra klodens værksted. En biografi om Sophus Claussen, 1992.