Steen Steensen Blicher (1782–1848)

Omtaler

H.C. Andersen: »S. S. Blicher« - Vignetter til danske Digtere (1832)
H.C. Andersen: »10« - af H. C. Andersens Samlede Skrifter (1879)
Carl Bagger: »Den engelske Kapitain« - Smaadigte (1834)
Andreas Dolleris: »Til J. P. E. Hartmann« - Den lyse Dag (1894)
Holger Drachmann: »Spaseretur« - Unge Viser (1892)
Jens Christian Hostrup: »Er vor Trældomstid forbi« - Efterladte Digte (1893)
Hans Vilhelm Kaalund: »Glæden og Sorgen« - Samlede Digte (1840)
Adam Oehlenschläger: »Birkners Gravskrift« - Poetiske Skrifter (1805)
Christian Richardt: »Steen Steensen Blicher« - Anden Deel (1895)
Valdemar Rørdam: »Jægerliv« - Under åben Himmel (1908)
Otto Fønss: »Peter Buhl« - Tidløs (1919)

Primær litteratur

St. St. Blicher: Samlede Skrifter, Jeppe Aakjær, Henrik Ussing, Georg Christensen, Johs. Nørvig og H. Topsøe-Jensen (red.), Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 1920–34.
St. St. Blicher: Digte og noveller, Johs. Nørvig og Carl. S. Petersen (red.), bd. 1–2, Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1946.

Sekundær litteratur

Andersen, Harry: »Til Blichers ’Præludium’«, in: Danske Studier, 1984, pp. 129–31.
Baggesen, Søren: Den blicherske novelle, 1967.
Christiansen, Helle: "Jyden er sej" in: HS Dansk, nr. 51, 1993, pp. 40–43. (Omkring "De tre Helligaftener".)
Kristensen, Evald Tang & M. A. S. Lund: Steen Steensen Blichers Liv og Gerning, 1991.
Møllehave, Johannes: »Blichers poetiske realisme«, in: Læsehest med versefødder, 1986, pp. 114–20.
Sørensen, Knud: St. St. Blicher. Digter og samfundsborger, 1984.
Törne, Björn von: Zwischen Loyalität und Servilität: Steen Steensen Blichers politische Publizistik und ihre Voraussetzungen, (Skandinavistische Studien, 12.), Neumünster, 1980.
Watson, Harry D.: »Steen Steensen Blicher and Macpherson’s Ossian« in: Northern Studies, Edinburgh, nr. 17, 1981, pp. 27–35.
Aakjær, Jeppe: Steen Steensen Blichers Livs-Tragedie, Bd. I-III, 1903–04.