Johann Clemens Tode (1736–1806)

Mentions

Adam Oehlenschläger: »Hædersqvad«- Digte (1803)
H.C. Andersen: »J. C. Tode«- Vignetter til danske Digtere (1832)
Hans Vilhelm Kaalund: »Revolutionstiden«- Et Foraar (1858)
Steen Steensen Blicher: »Tode«- Digte (1847)
Rasmus Frankenau: »Ved Johan Clemens Todes Grav«- Nytaarsgave for 1815 (1815)

Secondary literature

Larsen, Øivind: "Sundhedstidende og Johann Clemens Tode", indledning til hans faksimile-udgave af "Sundhedstidende 1778–1781, Oslo 1991.
Lauridsen, Hanne: »Johan Clemens Tode (1736–1806). His Life, his Works on the English Language and his Translations of Tobias Smollett’s Novels«. Pre-Publications of the English Department of Odense University, nr. 74, 1994.
Mellemgaard, Signe: »Den daglige fare. Sundhed og sygdom, alvor og underholdning, almue og overklasse i J. C. Todes sundhedsoplysende tidsskrifter« in: Folk og Kultur, 1995, pp. 5–21.
Mellemgaard, Signe: »’At naturalisere Uorden og Udyd’. Om naturen som argument i Johan Clemens Todes sundhedsoplysning« in: Søren Baggesen, m.fl. (red.): Naturen som argument, 1994, pp. 63–72.