Johann Rist (1606–67)

Mentions

Søren Terkelsen: »Daphnissis bekymrede Kiærligheds Tancker« – Astree Siunge-Choer (1648–54)
Søren Terkelsen: »Hyrde-Klage« – Astree Siunge-Choer (1648–54)
Søren Terkelsen: »Til dend skiønne Fyllis« – Astree Siunge-Choer (1648–54)
Anders Christensen Bording: »Daphnis gik for nogle Dage« – Andre digte

Translations

Søren Terkelsen: »Myrtillo Klage-Vise« – Astree Siunge-Choer (1648–54)
Anders Christensen Bording: »Daphnis Klage-Viise« – Andre digte