Johann Rist (1606–67)

Mentions

Søren Terkelsen: »Til dend skiønne Fyllis« - Astree Siunge-Choer (1648–54)

Translations
By titleBy translator

»Bekümmerte Liebesgedanken« is translated by Anders Christensen Bording: »Daphnis gik for nogle Dage« and Søren Terkelsen: »Daphnissis bekymrede Kiærligheds Tancker«.
»Eines frembden Schäffers Klag-Lied« is translated by Søren Terkelsen: »Hyrde-Klage«.
»Myrtillo Klage Lied« is translated by Anders Christensen Bording: »Daphnis Klage-Viise« and Søren Terkelsen: »Myrtillo Klage-Vise«.