Thøger Larsen (1875–1928)

Mentions

Sophus Claussen: »Til Thøger Larsen« - Heroica (1925)
Sophus Claussen: »Thøger Larsen« - Hvededynger (1930)
Karl Gjellerup: »Vølvens Spaadom« - Den ældre Eddas Gudesange (1895)
Kai Hoffmann: »I Danmark« - Den store Vaar (1918)
Johannes Meier: »A Kerteminde, 16/6 1901« - Digte og Breve (1905)
Johannes Meier: »A Mern, 12/10 1902« - Digte og Breve (1905)

Primary literature

Thøger Larsen: Fire digtsamlinger, Lotte Thyrring Andersen (red.), DSL, Borgen, 1995.
Thøger Larsen: Slægternes Træ — Digte, Gyldendalske Boghandel/Nordisk Forlag, København og Kristania, 1914.

Secondary literature

Andersen, Harry: Afhandlinger om Thøger Larsen, 1986.
Andersen, Harry: »Til Thøger Larsens ’Jens Højby’« in: Danske Studier, 1986, pp. 141–42.
Baggesen, Søren: Om ’metafor’ og ’metonymi’ — med udgangspunkt i Thøger Larsens poetik, 1992.
Baggesen, Søren: Thøger Larsen. En kritisk monografi, Odense Universitetsforlag, 1994.
Baggesen, Søren: »Science, Myth, and Poetry. The Relationship of Discourses in the Writings of Thøger Larsen« in: Søren Baggesen (red.): Aspects of Secularization. Science and the Arts, 1996, pp. 64–82.
Bailum, Henry: Thøger Larsen. Liv og digtning, 1979.
Brodersen, Chr. N. (red.): Thøger Larsen, 1975.
Brostrøm, Torben: »Thøger Larsen« in: Danske digtere, 1980, pp. 169–81.
Høeck, Klaus: »Den store virkelighed — to læsninger. Thøger Larsen: ’Digte’« in: Læsninger 1900–1940, 1997, pp. 62–75.
Lyngsø, Niels: »Under tiden. Om Thøger Larsens digt ’En Løvfaldsdag’ in: Synsvinkler, nr. 16, 1997, pp. 52–57.
Madsen, Knud: Thøger Larsen. En bibliografi 1891–1988, 1997.
Mathiesen, Eske K.: »Døgnfluen og Mælkevejen« in: Flittige øjne. Introduktioner og portrætter, 1978, pp. 34–44.
Møllehave, Johannes: »Suk og sorg og løvfald. Thøger Larsen« in: Læsehest med æselører, 1979, pp. 135–48.
Nielsen, Claus: »Den erotiske jorddrabant. Om Thøger Larsen og hans erotiske lyrik« in: Dansk Noter, 1995, nr. 1, pp. 31–36.
Nielsen, Erik A.: »Jorden og det fjerne. Om Thøger Larsens lyrik« in: Thøger Larsen: Året i Danmark. Udvalgte Digte, 124 sider. Hovedland. (Indledning s. 9–33.)
Nielsen, Erik A.: »Thøger Larsen« in: Ideologihistorie, III, 1976.
Nørgaard, Felix: Kvinden, solen og universet. Om Thøger Larsen som menneske og digter, 1980.
Zahle, Grete: »Thøger Larsen i Lemvig« in: Billedvifte, 1997, pp. 231–54.