Laurids Kok (1634–91)

Mentions

H.C. Andersen: »Fremad!« - Fædrelandske Vers og Sange under Krigen (1851)
H.C. Andersen: »Ved Juletræet« - Fædrelandske Vers og Sange under Krigen (1851)
Holger Drachmann: »Vi, med det evige Gilde« - Af Derovre fra Grænsen (1877)
Olaf Hansen: »De Somre« - Nye Digte (1907)
Jens Christian Hostrup: »Danmarks Frihed« - Poetiske Skrifter (1865)
Hans Vilhelm Kaalund: »Til Nic. Fred. Sev. Grundtvig« - Samlede Digte (1840)
Zakarias Nielsen: »Af Lave og i Lave« - Lyse Dage (1890)
Carl Ploug: »Til de danske Soldater.« - En ny Samling Digte (1861)
Ernst von der Recke: »Ved en Mindefest for den 24. Marts 1848« - Nye Digte (1900)
P.A. Rosenberg: »Den fortjente« - Pil og Plekter (1910)