Laurids Kok (1634–91)

Mentions

H.C. Andersen: »„Fremad!“« – Fædrelandske Vers og Sange under Krigen (1851)
H.C. Andersen: »Ved Juletræet« – Fædrelandske Vers og Sange under Krigen (1851)
Carl Ploug: »Til de danske Soldater.« – En ny Samling Digte (1861)
Jens Christian Hostrup: »Danmarks Frihed« – Poetiske Skrifter (1865)
Hans Vilhelm Kaalund: »Til Nic. Fred. Sev. Grundtvig« – Samlede Digte (1840)
Holger Drachmann: »Vi, med det evige Gilde« – Af Derovre fra Grænsen (1877)