Victor Hugo (1802–85)

Mentions

Karl Gjellerup: »Lejrscene« - Rødtjørn (1881)
Adam Oehlenschläger: »Den nyere franske Skole« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Sophus Schandorph: »Victor Hugo« - Fest- og Søgnedage (1886)

Translations
By titleBy translator

»Après la bataille« is translated by Otto Fønss: »Efter Slaget«.
»Attente« is translated by Emil Aarestrup: »Den Længselsfulde«.
»Chanson de pirates« is translated by Emil Aarestrup: »Sørøversang« and Henrik Arnold Wergeland: »Sjørøversang«.
»Extase« is translated by Emil Aarestrup: »Extase«.
»La Fée et la Péri« is translated by Emil Aarestrup: »La Fée et la Péri«.
»La Sourcee« is translated by Otto Fønss: »Ved Kilden«.
»La Sultane favorite« is translated by Emil Aarestrup: »Favorit-Sultánen«.
»Les Tronçons du serpent« is translated by Emil Aarestrup: »Slangestumperne«.
»Lui« is translated by P.L. Møller: »Napoleon«.
»Romance mauresque« is translated by Emil Aarestrup: »Maurisk Romanze,«.