Henrik Hertz (1797–1870)

Mentions

Emil Aarestrup: »Epigrammer« - Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
H.C. Andersen: »(Til Recensenterne)« - Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »Gjengangerbrevenes Forfatter *« - Vignetter til danske Digtere (1832)
H.C. Andersen: »10« - af H. C. Andersens Samlede Skrifter (1879)
Carl Bagger: »Til Læseren« - Smaadigte (1834)
H.P. Holst: »Fra og til Henrik Hertz« - Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Til Henrik Hertz« - Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »En „Løve”« - Fra min Ungdom (1873)
Edvard Lembcke: »Vort Modersmaal« - Digte og Sange (1870)
Ernst von der Recke: »Prolog ved Henrik Hertz’ Hundredaarsfest« - Nye Digte (1900)
Christian Richardt: »† Henrik Hertz« - Første Deel (1895)
Christian Richardt: »C. Hostrup« - Tredje Deel (1895)
Sophus Schandorph: »Theodor Reitzel« - Fest- og Søgnedage (1886)
Christian Winther: »Farvel til Henrik Hertz« - Nogle Digte (1835)
Christian Winther: »Skuffelse« - Brogede Blade (1865)

Secondary literature

Albertsen, Leif Ludwig: »A Classical Danish Drama on 19th Century Sydney« in: Augias, nr. 20, 1985, pp. 30–45.
Ballhausen, C. J., »En aftenunderholdning i 1832 og ’Slaget paa Rheden"« in: Danske Studier, 1986, pp. 137–40.
Brandes, Georg: »Henrik Hertz« (1868), optrykt i hans Samlede Skrifter, bind 1 (1899), side 513–534. [online i ADL]
Hansen, Torben Hamann: »Patriotisk dannelse og biedermeieridyl. Ved 200-året for Henrik Hertz’s fødsel« in: Danske Studier, 1998, pp. 152–62.
Larsen, Svend Erik: »Hyggebelysning« in: Nordica, II, 1985, pp. 171–74.
Wiingaard, Jytte: »Den Yngste« in: Skitser til romantikkens teater, 1967, pp. 121–49.