Folkeviser

Mentions

Emil Aarestrup: »Impromptu« - Efterladte Digte (1863)
H.C. Andersen: »I« - Digte (1854)
Ludvig Bødtcher: »Sølvbryllupssang« - Samlede Digte (1940)
Henrik Hertz: »Ligevægten« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
Jens Christian Hostrup: »Lad andre prise Forstandens Spil« - Viser og Vers (1852)
B.S. Ingemann: »Trøsten« - Digte. Anden Deel (1812)
Sophus Schandorph: »Balvise« - Nogle Digte (1875)
Christian Winther: »Fadderne synge« - Digte (1828)