C.W. Eckersberg (1783–1853)

Mentions

Carl Bagger: »Anders Sandøe Ørsted« - Øieblikkets Børn (1845)
Jens Baggesen: »Hesten Abildgraa« - Poetiske Epistler (1814)
Henrik Hertz: »Fru Esther Nathanson« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Henrik Hertz: »Anden Afdeling« - Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
Henrik Hertz: »M. L. Nathanson« - Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Hans Vilhelm Kaalund: »Til Historiemaler, Professor Eckersberg« - Et Foraar (1858)
Adam Oehlenschläger: »Anders Sandøe Ørsted. Da hans Venner havde ladet ham male. Marts 1821« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Indskrift i det græske Tempel i Søndermarken« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Christian Richardt: »Ved Kunstakademiets Stiftelsesfest« - Tredje Deel (1895)
Friedrich von Schiller: »Das Mädchen aus der Fremde«
Christian Wilster: »Nittende Sang« - Homers Odyssee (1837)
Aage Berntsen: »A. S. Ørsted« - Fiol og Sækkepibe (1910)