Ludovico Ariosto (1474–1533)

Mentions

Jens Baggesen: »Hvem er Nanna?« - Danfana (1816)
Andreas Dolleris: »Til Ferrara« - Den lyse Dag (1894)
Adam Oehlenschläger: »Vaaren« - Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Episke Digtere« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Sophus Schandorph: »Brevvexling« - Nogle Digte (1875)

Translations
By titleBy translator

An unknown poem is translated by Thor Lange: »Du høje Helgenbilled i mit Sind!«