Emil Aarestrup (1800–56)

Mentions

Sophus Claussen: »Til Alle« - Naturbørn (1887)
Sophus Claussen: »Afskedsharmoni« - Pilefløjter (1899)
Sophus Claussen: »Til en Søster« - Pilefløjter (1899)
Holger Drachmann: »Gamle Guder« - Unge Viser (1892)
Holger Drachmann: »Sophus Schandorph« - Broget Løv (1901)
Otto Fønss: »Hvor Valmuer ved Gærdet gror« - I Lyse Nætter (1898)
Olaf Hansen: »Mødet i Sakskøbing« - Nye Digte (1907)
Johan Ludvig Heiberg: »À l’Aarestrup«
Edvard Lembcke: »Tilstaelsen« - Digte (1901)
Aage Matthison-Hansen: »Elysion« - Slyngrose (1915)
Sophus Michaëlis: »Odense« - Romersk Foraar og andre Digte (1921)
P.A. Rosenberg: »Paa Dækket« - Pil og Plekter (1910)
Friedrich Rückert: »Blumen im Garten!« - Kindertotenlieder (1872)
Christian Winther: »Gjengangeren« - Brogede Blade (1865)
Christian Winther: »Med Emil Aarestrups Digte« - En Samling Vers (1872)

Secondary literature

Andersen, Harry: "Emil Aarestrup: "Blikket"", in: Danske Studier, nr. 71, 1976, pp. 126–136.
Andersen, Svend: "Analyse af "Tidlig Skilsmisse"" in: Meddelelser fra dansklærerforeningen, 1963, pp. 126–135.
Baggesen, Søren: "Eros og død: Emil Aarestrup", in: Dansk Litteraturhistorie, bd. 5, Gyldendal, 1984, pp. 381–396.
Baggesen, Søren: "Stedet som scene og trope i Emil Aarestrups Erotiske Situationer", in: Ny Poetik, nr. 3,1994, pp. 82–90
Baggesen, Søren: "Om Emil Aarestrup" in: Seks Sonderinger — i den panerotiske linje i dansk lyrik, Odense Universitetsforlag, 1997, pp.43–84.
Billeskov Jansen, F.J.: Aarestrup-afsnit, in: Danmarks Digtekunst, bd. III, 1964.
Brandstrup, Ole: "Doktoren i Nysted" (1973) in: Wessel, Aarestrup, Drachman, 1985, pp. 31–51.
Brix, Hans: Emil Aarestrup. Digteren og Doktoren, bd. I, 1952.
Brostrøm, Torben: Versets Løvemanke, 1960. Heri analyse af "En Middag", pp. 27–28.
Engberg, Jytte: "Analyse af "Gunløde"", in: Selvsyn, nr. 1, 1968, pp. 56–62.
Fafner, Jørgen: Digt & form. Klassisk og moderne verslære, bd.1, Kbh. 1989
Fafner, Jørgen: "Verslære og digttolkning", in: Kritik 3, 1967, pp. 81–98. Heri analyse af "Reflexion", pp. 88–91.
Friis, Oluf: "Emil Aarestrup" in: Dansk Litteraturhistorie, bd. 2, 3. Udg, 1971, pp. 356–376.
Friis, Oluf: Indledning til Emil Aarestrup: Digte, bd. 1, 1962, pp. 5–38.
Ingwersen, Niels: "Emil Aarestrup: "I en Landsbykirke"", in: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1968, pp. 57–62.
Jacobsen, Hans Henrik: Emil Aarestrup. Stiftsfysikus i Odense 1849–1856, Odense Universitets-forlag, 1975.
Jørgensen, Aage: "Emil Aarestrups lyrik", in: Studiekamraten, nr. 46, 1964, pp. 18–20.
Kristensen, Sven Møller: Den dobbelte Eros. Studier i den danske romantik, 1966. Heri "Emil Aarestrup", pp. 136–143.
Lærke, Aage: "Edens haver. Tekst og billeder", in: Kritik 50, 1979, pp. 9–43. Heri analyse af "Frøerne", pp. 28–29.
Mortensen, Klaus P.: "Teksten som model — modellen som tekst. Overvejelser over forholdet mellem tekst og fortolker i anledning af en lærebog i litterær semantik" in: Kritik 38, 1976, pp. 85–116. Heri analyse af "I en Landsbykirke", pp. 108–109.
Mortensen, Klaus P.: Himmelstormerne. En linje i dansk naturdigtning, Kbh., Gyldendal, 1993. Heri analyse af "Nordexpedition" og "I en Landsbykirke"
Svane, Marie-Louise: "Aarestrups erotiske vision" in: Ny Poetik, nr. 3, 1994, pp. 93–95.
Tafdrup, Pia: "Aarestrup læst af Tafdrup" in: Passage, nr. 8, 1990, pp. 120–124.
Vosmar, Jørn: "Værkets verden, værkets holdning", in: Kritik 12, 1969, pp. 76–107. Heri analyse af "Paa Sneen".
Zeruneith, Keld: Den Frigjorte — Emil Aarestrup i digtning og samtid. En biografi, Kbh., 1981.
Zeruneith, Keld: "Emil Aarestrup — den frigjorte", in: Humaniora, 1981/82, pp. 165–168.