Wilhelm Waiblinger (1804–30)

Oversættelser
Efter titelEfter oversætter

Et ukendt digt er oversat af Emil Aarestrup: »Af Skjønt og Godt i fordums Dage«
Et ukendt digt er oversat af Emil Aarestrup: »Jeg mangen Tone sang med Smerte«