Ambrosius Stub (1705–58)

Omtaler

H.C. Andersen: »A. Stub« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Kristian Arentzen: »Ambrosius Stub« - Digtsamling (1862)
Chr.K.F. Molbech: »Første Akt« - Ambrosius (1877)
Chr.K.F. Molbech: »Anden Akt« - Ambrosius (1877)
Chr.K.F. Molbech: »Tredie Akt« - Ambrosius (1877)
Chr.K.F. Molbech: »Du deilig Rosenknop«

Primær litteratur

Arier og andre poetiske Stykker, T.S. Heiberg (red.), Kbh., 1771.
Arier og andre poetiske Stykker, 2. forøgede udgave, Chr. Stub (red.), Odense, 1780.
Anhang, Chr. Stub (red.), 1782.
Samlede Digte, 5. udg., Fr. Barfod (red.), Kbh., 1879.
Samlede Digte, Henning Fonsmark (red.), Hans Reitzels Forlag, 1961.
Ambrosius Stubs Digte, I-II, Erik Kroman (red.), DSL, Rosenkilde og Bagger, 1972.

Sekundær litteratur

Brix, Herlov: »Dybt hælder året« in: Hymnologiske Meddelelser, VI, 1977, pp. 26–30.
Brix, Herlov: »De 4 Vel« in: Hymnologiske Meddelelser, V, 1976, pp. 181–188.
Jørgensen, Poul A.: En spurv i tranedans. Om digteren Ambrosius Stub fra Gummerup, 1994.
Kroman, Erik: Ambrosius Stub og hans ærøske forbindelser, 1967.
Kroman, Erik: »Originalhaandskrifter af Ambrosius Stub« in: Acta Philologica Scandinavica, XXVIII, 1966–70, pp. 63–73.
Mortensen, Klaus P.: »Spejling og ekko. Ambrosius Stub: ’Den kiedsom Vinter’; Christian Braunmann Tullin: ’En Maji-Dag’« in: Læsninger i dansk litteratur 1200–1820, 1998, pp. 194–210.
Sønderholm, Erik: »Stub og Ewald. Et par nyfundne småtekster« in: Danske Studier, 1976, pp. 114–18.