Ambrosius Stub (1705–58)

Omtaler

H.C. Andersen: »A. Stub«- Vignetter til danske Digtere (1832)
Chr.K.F. Molbech: »Du deilig Rosenknop«
Kristian Arentzen: »Ambrosius Stub«- Digtsamling (1862)
Chr.K.F. Molbech: »Første Akt«- Ambrosius (1877)
Chr.K.F. Molbech: »Anden Akt«- Ambrosius (1877)
Chr.K.F. Molbech: »Tredie Akt«- Ambrosius (1877)

Primær litteratur

Ambrosius Stubs Digte, I-II, Erik Kroman (red.), DSL, Rosenkilde og Bagger, 1972.

Sekundær litteratur

Brix, Herlov: »Dybt hælder året« in: Hymnologiske Meddelelser, VI, 1977, pp. 26–30.
Brix, Herlov: »De 4 Vel« in: Hymnologiske Meddelelser, V, 1976, pp. 181–188.
Jørgensen, Poul A.: En spurv i tranedans. Om digteren Ambrosius Stub fra Gummerup, 1994.
Kroman, Erik: Ambrosius Stub og hans ærøske forbindelser, 1967.
Kroman, Erik: »Originalhaandskrifter af Ambrosius Stub« in: Acta Philologica Scandinavica, XXVIII, 1966–70, pp. 63–73.
Mortensen, Klaus P.: »Spejling og ekko. Ambrosius Stub: ’Den kiedsom Vinter’; Christian Braunmann Tullin: ’En Maji-Dag’« in: Læsninger i dansk litteratur 1200–1820, 1998, pp. 194–210.
Sønderholm, Erik: »Stub og Ewald. Et par nyfundne småtekster« in: Danske Studier, 1976, pp. 114–18.