Poul Martin Møller (1794–1838)

Omtaler

Emil Aarestrup: »Bordsang ved Biskop Rasmus Møllers Jubelfest« - Efterladte Digte (1863)
H.C. Andersen: »P. M. Møller« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Jens Baggesen: »Makulaturens Iris« - Rosenblade med et Par Torne (1819)
Andreas Dolleris: »Poul Martin Møller« - Den lyse Dag (1894)
Henrik Greensteen: »Henrik Greensteen« - Udvalgte Digte (1898)
P.L. Møller: »Poul Møller« - Lyriske Digte (1840)
Helge Rode: »Aften paa Landet« - Den stille Have (1922)
Helge Rode: »Danske Vers 1912« - Det sjælelige Gennembrud (1928)
Viggo Stuckenberg: »Assistents Kirkegaard« - Sidste Digte (1906)
Just Mathias Thiele: »Ved Poul Möllers Afreise til Norge« - Vragstykker af et Digterskib (1848)
Christian Winther: »Fadderne synge« - Digte (1828)
Christian Winther: »Til en Digter« - Lyriske Digte (1849)

Primær litteratur

Efterladte Skrifter af Poul M. Møller, I-III, Chr. Winther, F.C. Olsen og Chr. Thaarup (red.), Kbh., 1839–43.
Efterladte Skrifter af Poul M. Møller, I-VI, 2. udg., ovennævnte samt L.V. Petersen (red.), Kbh., 1848–50.
Efterladte Skrifter af Poul M. Møller, I-VI, 3. udg., L.V. Petersen (red.), Kbh., 1855–56. [Bedste udgave]
Udvalgte Skrifter, I-II, Vilh. Andersen (red.), Holberg-Selskabet, Kbh., 1895. [Retskrivningen mildt moderniseret.]
Skrifter i Udvalg I-II, Vilh. Andersen (red.), Holberg-Selskabet, Kbh., 1930. [Gennemset optryk af 1895-udgaven med en del tilføjelser i noterne.]

Sekundær litteratur

Andreasen, Uffe: Poul Møller og romantismen. Den filosofiske idealisme i Poul Møllers senere forfatterskab, 1973.
Andreasen, Uffe: »Idealismen i Poul Møllers senere forfatterskab« in: Extracta, III, 1971, pp. 21–25.
Bjørneboe, Nina: »Et fund fra agurketiden« in: Danmark i spejlet, II, 1989, pp. 307–13.
Denman, Henrik: Poul Martin Møller. En kommenteret bibliografi, 1986.
Elbek, Jørgen: »Blandt venner og alene«, in: StandArt, VIII: I, 1994.
Henningsen, Bernd: Poul Martin Møller oder Die dänische Erziehung des Søren Kierkegaard. Eine kritische Monographie mit einer ersten Übersetzung seiner Abhandlung über die »Affectation«, Frankfurt a.M., 1973.
Hermann, Jesper: »Forholdet mellem Poul Møller og Søren Kierkegaard« in: Extracta, I, 1968, pp. 112–14.
Langballe, Jesper: »At være bevæget« in: Tidehverv, LXXII, 1998, pp. 8–18.
Lübcke, Poul: »Det ontologiske program hos Poul Møller og Søren Kierkegaard« in: Filosofiske Studier, VI, 1983, pp. 127–47.
Mai, Anne-Marie & Mogens Davidsen: »Digtning i stykker. Poul Martin Møller: ’En dansk Students Eventyr’« in: Læsninger 1820–1900, 1998, pp. 35–51.
Møller, Lars: »Poul Martin Møller og totalitarismen« in: Epoke, 1985, nr. 4, pp. 26–31.
Ostenfeld, Ib: »Poul Martin Møllers Licentiat. En Studie i den menneskelige Personlighed« in: Livsfangen og andre Menneskeskildringer fra Fantasi og Virkelighed, 1968, pp. 133–51.
Paludan-Müller, Martin: Udlængsel og hjemve. Personlighedsopfattelse hos Poul Møller og hans forgængere, 1987.
Schiøttz-Christensen, Aage: »Personligheden som problem hos Poul Møller og hans samtid« in: Danske Studier, 1977, pp. 31–44.
Thielst, Peter: »Poul Martin Møller (1794–1838), Scattered Thoughts, Analysis of Affectation, Combat with Nihilism« in: Danish Journal of Philosophy, XIII, 1976, pp. 66–83.
Vergote, Henri-Bernard: »Poul Martin Moeller et Soeren Kierkegaard« in: Revue de Métaphysique et de Morale, LXXV, 1970, pp. 452–76.