John Milton (1608–74)

Omtaler

Jens Baggesen: »Poesiens Oprindelse« – Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Jeppe. Siette Capitel« – Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Poesiens Oprindelse« – Eventyrer og comiske Fortællinger (1807)
Jens Baggesen: »Rimbrevpennen« – Poetiske Epistler (1814)