Henrik Ibsen (1828–1906)

Omtaler

H.C. Andersen: »Rolighed«
Jens Christian Hostrup: »Vrøvl og Sandhed«- Efterladte Digte (1893)
Sophus Schandorph: »Kristian Mantzius«- Lyriske Portrætter (1898)
Andreas Dolleris: »Til Fru Orpheline Olsen«- Den lyse Dag (1894)
Andreas Dolleris: »Til Henrik Ibsen«- Den lyse Dag (1894)
Viggo Stuckenberg: »Retfærdighed«- Sne (1901)
Jenny Blicher-Clausen: »Hilsen til Henrik Ibsen!«- Gyldenregn (1901)
Sophus Michaëlis: »Henrik Ibsen«- Sirener (1898)
Helge Rode: »Ved Ibsens Død«- Digte — gamle og nye (1907)
Aage Matthison-Hansen: »Henrik Ibsen«- Billeder fra Kina (1907)
Johannes Meier: »A København, 15/2 1900«- Digte og Breve (1905)
Holger Drachmann: »Henrik Ibsen«- Broget Løv (1901)