Henrik Ibsen (1828–1906)

Omtaler

H.C. Andersen: »Rolighed« – Andre digte
Jens Christian Hostrup: »Vrøvl og Sandhed« – Efterladte Digte (1893)
Sophus Schandorph: »Kristian Mantzius« – Lyriske Portrætter (1898)
Andreas Dolleris: »Til Fru Orpheline Olsen« – Den lyse Dag (1894)
Andreas Dolleris: »Til Henrik Ibsen« – Den lyse Dag (1894)
Viggo Stuckenberg: »Retfærdighed« – Sne (1901)
Jenny Blicher-Clausen: »Hilsen til Henrik Ibsen!« – Gyldenregn (1901)
Sophus Michaëlis: »Henrik Ibsen« – Sirener (1898)
Helge Rode: »Ved Ibsens Død« – Digte — gamle og nye (1907)