Tycho Brahe (1546–1601)

Omtaler

Christen H. Pram: »Emilias Kilde« – Emilias Kilde (1782)
B.S. Ingemann: »Digterskibet« – Digte. Anden Deel (1812)
Johan Ludvig Heiberg: »Rundetaarn« – Danmark (1842)
Johan Ludvig Heiberg: »Solen sank bag grønne Lund« – Digte fra dramatiske værker
Ludvig Bødtcher: »Til C. Hauch« – Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »Somme Dage« – Sidste Digte (1875)
Kristian Arentzen: »En Tvillingstjerne« – Ny Digtsamling (1867)
Sophus Michaëlis: »Tyge Brahe« – Palmerne (1904)
Kristian Arentzen: »Med ”Tycho Brahes Ungdom” af C. Hauch« – Et Livsstadium (1858)
Kristian Arentzen: »Paa Evaldshøi i Rungsted« – Et Livsstadium (1858)