Anders Sørensen Vedel (1542–1616)

Mentions

Kristian Arentzen: »En Tvillingstjerne« - Ny Digtsamling (1867)
Folkeviser: »Valravnen« - Folkeviser
Folkeviser: »Dronning Bengerd« - Folkeviser
Carsten Hauch: »Magnus og Knud Lavard« - Lyriske Digte (1842)
Adam Oehlenschläger: »Livet en Reise« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)

Secondary literature

Bukdahl, Jørgen: »Kampen på Liljebjerget« in: De to spor, 1976, pp. 23–44.
Kaae, Bue (udg.): Familieliv på »Liljebjerget« i Ribe omkring 1600 belyst gennem breve, 1983.
Mortensen, Lars Boje: »Den latinske version af Anders Sørensen Vedels historiografiske programskrift (GkS 2437 4º)« in: Latin og Nationalsprog i Norden, 1991, pp. 33–44.
Nielsen, Marita Akhøj: »Om Anders Sørensen Vedels udgivelsesprincipper« in: Ord, Sprog oc artige Dict, 1997, pp. 181–203.
Vedel, Anders Sørensen: Den danske Krønicke. Saxo-oversættelse 1575, udgivet af Allan Karker, 1967.
Villarsen, Tove: »DDS 233 — og Vedel« in: Hymnologiske Meddelelser, III, 1974, pp. 105–108 og 140–41.