John Milton (1608–74)

Mentions

Jens Baggesen: »Poesiens Oprindelse« - Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Jeppe. Siette Capitel« - Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Rimbrevpennen« - Poetiske Epistler (1814)
Adam Oehlenschläger: »Sang af Eleverne i de Blindes Institut« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)

Translations
By titleBy translator