Peter Faber (1810–77)

Mentions

Johan Ludvig Heiberg: »Claras Eensomhed« - Gadeviser (1849)
H.P. Holst: »Indvielsen« - Den lille Hornblæser (1849)
H.P. Holst: »To Søstre« - Den lille Hornblæser (1849)
Edvard Lembcke: »Den 6te Oktober 1864« - Digte og Sange (1870)
Edvard Lembcke: »Det unge Danmark« - Digte og Sange (1870)

Secondary literature

Christensen, Erik M.: En fortolkning af »Høit fra Træets grønne Top«. Verifikationsproblemet ved litteraturvidenskabelig meningsanalyse belyst i praksis, 1969.