Christian 3. (1503–59)

Mentions

Adam Oehlenschläger: »Cantate til Universitets-Bygningens Indvielsesfest. Oct. 1836« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Cantate« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Det kiøbenhavnske Skydeselskabs Trehundredaars-Fest« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Anders Sørensen Vedel: »Danske Kongers Nafn oc Tal« - Hundredevisebog (1591)
Anders Sørensen Vedel: »Koning Christian III« - Hundredevisebog (1591)
Anders Sørensen Vedel: »Koning Christians III Christelig Affgang aff dene Verden« - Hundredevisebog (1591)