Tycho Brahe (1546–1601)

Mentions

Kristian Arentzen: »Med ”Tycho Brahes Ungdom” af C. Hauch« - Et Livsstadium (1858)
Kristian Arentzen: »Paa Evaldshøi i Rungsted« - Et Livsstadium (1858)
Kristian Arentzen: »En Tvillingstjerne« - Ny Digtsamling (1867)
Ludvig Bødtcher: »Til C. Hauch« - Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »Somme Dage« - Sidste Digte (1875)
Johan Ludvig Heiberg: »Rundetaarn« - Danmark (1842)
Johan Ludvig Heiberg: »Solen sank bag grønne Lund« - Digte fra dramatiske værker
B.S. Ingemann: »Digterskibet« - Digte. Anden Deel (1812)
Sophus Michaëlis: »Tyge Brahe« - Palmerne (1904)
Christen H. Pram: »Emilias Kilde« - Emilias Kilde (1782)