Tycho Brahe (1546–1601)

Mentions

Christen H. Pram: »Emilias Kilde«- Emilias Kilde (1782)
B.S. Ingemann: »Digterskibet«- Digte. Anden Deel (1812)
Johan Ludvig Heiberg: »Rundetaarn«- Danmark (1842)
Johan Ludvig Heiberg: »Solen sank bag grønne Lund«- Digte fra dramatiske værker
Ludvig Bødtcher: »Til C. Hauch«- Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »Somme Dage«- Sidste Digte (1875)
Kristian Arentzen: »En Tvillingstjerne«- Ny Digtsamling (1867)
Sophus Michaëlis: »Tyge Brahe«- Palmerne (1904)
Kristian Arentzen: »Med ”Tycho Brahes Ungdom” af C. Hauch«- Et Livsstadium (1858)
Kristian Arentzen: »Paa Evaldshøi i Rungsted«- Et Livsstadium (1858)