Per Daniel Amadeus Atterbom (1790–1855)

Mentions

H.C. Andersen: »Malerie fra Jyllands Vestkyst« - Phantasier og Skizzer (1831)
Steen Steensen Blicher: »Upsala« - Svithiod (1837)
Carsten Hauch: »Til Digteren af „Lycksalighetens Ø”« - Lyriske Digte (1854)
P.L. Møller: »Landgang« - Lyriske Digte (1840)