Walt Whitman (1819–92)

Omtaler

P.A. Rosenberg: »Walt Whitman« - Pil og Plekter (1910)
Sophus Michaëlis: »Musik« - Blaaregn (1913)
Helge Rode: »Det sjælelige Gennembrud« - Det sjælelige Gennembrud (1928)

Oversættelser
Efter titelEfter oversætter