C.E.F Weyse (1774–1842)

Omtaler

Johan Ludvig Heiberg: »Weyse«
Henrik Hertz: »Weyse« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Henrik Hertz: »Til C. E. F. Weyse« - Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
H.P. Holst: »Weyse« - Digte, første Samling (1840)
H.P. Holst: »Weyse« - Digte, anden Samling (1850)
P.L. Møller: »Ved Weyses Død« - Billeder og Sange (1847)
Adam Oehlenschläger: »Schillers Minde« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »I et Venneselskab med Thorvaldsen og Weyse« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Weyses Jubelfest« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Ved C. E. F. Weyses Jordefærd« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Studenterne ved Thorvaldsens Grav« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Christian Winther: »Til Weyse« - Sang og Sagn (1840)
Christian Winther: »Donizetti og Weyse« - Lyriske Digte (1849)