Viggo Stuckenberg (1863–1905)

Omtaler

Sophus Claussen: »Til I. og V.« – Pilefløjter (1899)
Sophus Claussen: »Til Ingeborg og Viggo Stuckenberg« – Andre digte
Helge Rode: »Viggo Stuckenberg« – Digte — gamle og nye (1907)
Kai Hoffmann: »Viggo Stuckenbergs Død« – Under Solen (1907)
Marinus Schneider: »Viggo Stuckenberg« – Forår mellem Mure (1909)

Primær litteratur

Viggo Stuckenberg: Samlede Værker, Bd. I-III, Gyldendalske Boghandel, Kbh., 1910.

Sekundær litteratur

Hansen, Erik: »Frostnat« in: Litterære læseøvelser, 1967, pp. 54–57.
Nielsen, Harald: »Viggo Stuckenberg«, in: Ravkuglen, 1983, pp. 87–108.
Rasmussen, Bjarne Nygaard: »’Mit Hjærte er en Skov’. Jegdyrkelse og enhedslængsel hos Viggo Stuckenberg og Helge Rode«, in: Danske Studier, 1980, pp. 51–77.
Reindollar, Sue: Viggo Stuckenberg. Discourse of the fin de siècle Intimate Sphere, Ph.D.-thesis, The University of Wisconsin, 1992.