Erik Johan Stagnelius (1793–1823)

Omtaler

Christian Winther: »Uden Haab« – Digtninger (1843)

Oversættelser

Christian Winther: »Vinteren i Norden« – Sang og Sagn (1840)