Frederik Schmidt (1771–1840)

Omtaler

B.S. Ingemann: »Til Frederik Schmidt« – Smaadigte og Reiseminder (1832)
B.S. Ingemann: »Reise fra Rom til Neapel« – Smaadigte og Reiseminder (1832)
B.S. Ingemann: »Forladt af Vennerne fra Norden nu« – Smaadigte og Reiseminder (1832)