Frederik Rostgaard (1671–1745)

Omtaler

Johan Ludvig Heiberg: »Paa Kirkegaarden« - Nye Digte (1841)
B.S. Ingemann: »Paa Ugens sidste Morgen« - Morgensalmer til Brug for Eleverne i Sorøe Academies Skole (1823)
Adam Oehlenschläger: »Aften-Sang« - Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Sophus Zahle« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Peter Oluf Brøndsteds Jordefærd« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)