Frederik Rostgaard (1671–1745)

Omtaler

Adam Oehlenschläger: »Aften-Sang« - Poetiske Skrifter (1805)
B.S. Ingemann: »Paa Ugens sidste Morgen« - Morgensalmer til Brug for Eleverne i Sorøe Academies Skole (1823)
Johan Ludvig Heiberg: »Paa Kirkegaarden« - Nye Digte (1841)