Johann Rist (1606–67)

Omtaler

Søren Terkelsen: »Til dend skiønne Fyllis« - Astree Siunge-Choer (1648–54)

Oversættelser
Efter titelEfter oversætter

»Myrtillo Klage Lied« er oversat af Anders Christensen Bording: »Daphnis Klage-Viise« og Søren Terkelsen: »Myrtillo Klage-Vise«.