Frederik Paludan-Müller (1809–76)

Omtaler

Christian Winther: »Skuffelse«- Brogede Blade (1865)
H.P. Holst: »Paa Herregaarden«- Fra min Ungdom (1873)
Kristian Arentzen: »182*. 1841. 1866.«- Ny Digtsamling (1867)
Vilhelm Gregersen: »Til en Mindefest for Frederik Paludan Müller«- Vintergæk (1911)
Andreas Dolleris: »Til Ferrara«- Den lyse Dag (1894)
Alfred Ipsen: »Den sidste af de store, hvide Svaner«- Sonetter og Sange (1884)
Valdemar Rørdam: »Frederik Paludan-Müller«- Luft og Land (1910)
Edvard Lembcke: »Indledning«- Digte (1901)
Christian Richardt: »† Frederik Paludan-Müller«- Anden Deel (1895)

Primær litteratur

Paludan-Müller, Frederik: Poetiske Skrifter, I-VIII, Reitzel, København, 1878–79.

Sekundær litteratur

Billeskov Jansen, F. J.: »Af: Introduktion til ’Adam Homo’« in: Kritiske tekster, II, 1972, pp. 87–102.
Bramming, Torben: »Adam Homo — det menneskelige menneske« in: Kredsen, LIX:2, 1993, pp. 40–50.
Dorset, Rolf & Lisbet Holst: »Den tænkte evighed« in: Den erindrende faun, 1968, pp. 143–58 & 159–78.
Eriksen, Jørgen: »En sammenlignende undersøgelse af forfatterrefleksionerne i Paludan-Müllers ’Adam Homo’ og ’Dandserinden’« in: Nordica, IX, 1992, pp. 95–123.
Gad, Tue & Bodil Gad: Den gamle digter, 1986.
Kondrup, Johnny: »’En Mand, i hver Henseende normal!’ Om Paludan-Müllers ’Adam Homo’« in: Bogens Verden, 1989, pp. 30–37.
Nielsen, Jytte: »Reflektioner over kvindeskikkelserne i ’Adam Homo’« in: Edda, LXXXV, 1985, pp. 325–30.