Nikolaus Lenau (1802–50)

Omtaler

Aage Matthison-Hansen: »Tilbageblik«- Stjærnerne (1896)

Oversættelser

Aage Matthison-Hansen: »Død og Skilsmisse«- Bølgegang (1903)
Aage Matthison-Hansen: »Stir ned i Strømmen —«- Bølgegang (1903)
Aage Matthison-Hansen: »Den tunge Aften«- Billeder fra Kina (1907)
Aage Matthison-Hansen: »Ved den Elskedes Baare«- Billeder fra Kina (1907)
Aage Matthison-Hansen: »Til Tungsindet«- Billeder fra Kina (1907)
Aage Matthison-Hansen: »En Høstaften«- Billeder fra Kina (1907)
Aage Matthison-Hansen: »Hesperus«- Slyngrose (1915)
P.A. Rosenberg: »Indifferentisten«- Pil og Plekter (1910)